Import and export of bulk commercial goods

متریال مازاد

surplus material

در صورتی که کارخانه شما دارای مواد اولیه مازاد بر نیاز است و بیش از مصرف کارخانه شماست، می توانید پیشنهاد فروش محصول مازاد خود را برای ما ارسال کنید.

دانلود بروشور سرویس ما

این سرویس، کامل‌ترین اطلاعات مورد نیاز را برای هدف شما به ارمغان می آورد.

فرم ثبت و اعلام متریال مازاد:

    49 + = 51