واردات و عرضه مواد اولیه صنایع غذایی، دارویی و صنعتی

متریال مازاد

در صورتی که کارخانه شما دارای مواد اولیه مازاد بر نیاز است و بیش از مصرف کارخانه شماست، می توانید پیشنهاد فروش محصول مازاد خود را برای ما ارسال کنید.

دانلود بروشور سرویس ما

این سرویس، کامل‌ترین اطلاعات مورد نیاز را برای هدف شما به ارمغان می آورد.

فرم ثبت و اعلام متریال مازاد:

    21 − 18 =